Prelegenci

Oto prelegenci IV Vivadental Beauty Forum:

Dr n.med. Violetta Szycik
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Lider Umiejętności Implantologicznych
Klinika Vivadental

Dr n.med. Violetta Szycik
Dr n.med. Violetta Szycik

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od blisko 20 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych  i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. Posiada certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej /OSIS-EDI/ – Lidera Umiejętności Implantologicznych, potwierdzający najwyższy poziom kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Od ponad 12 lat prowadzi kursy praktyczne dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej i protetyki. Stworzyła autorski program szkoleniowy obejmujący komplementarny zakres implantologii bazujący na kursach praktycznych z udziałem pacjentów, na których lekarze wykonują procedury zabiegowe.

Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej. Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadzi zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych  i czynników wzrostu. Kreuje rozwój firmy aplikując najnowocześniejsze rozwiązania i procedury zabiegowe do leczenia pacjentów oraz edukacji lekarzy stomatologów. Zarządzane przez siebie organizacje angażuje w przedsięwzięcia pozwalające na eksplorację zgromadzonego  potencjału  intelektualnego  i  technologicznego  ukierunkowując go także na szeroko rozumiane cele społeczne. Prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz włączenia  medycyny i  technologii  z  nią  związanych  do  grupy  inteligentnych  specjalizacji Województwa Pomorskiego, a współtworzone  interdyscyplinarne partnerstwo pod nazwą ?Long Healthy Life ? Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa? zostało wybrane przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego jako obszar istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki, sprzyjający redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

Posiada ponad 27 letnie doświadczenie w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo ? Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz wykładowca autorskich kursów implantologicznych. Doświadczenia te obejmują szkolenie studentów, szkolenia podyplomowe lekarzy, staże specjalizacyjne, staże kliniczne, rezydentury oraz wiele innych form edukacyjnych.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw stomatologicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Założycielka Prywatnego Centrum Stomatologicznego ?Poldent? Spółka z o.o. /1990/, w której pełni funkcję prezesa zarządu oraz Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o. /2006/. W latach 2001-2006 na stanowiskach Kierownika Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Zarządu spółki edytorskiej i wydawniczej ?Vivamedia? prowadzącą szeroką działalność medialną w dziedzinie zdrowia i innowacyjnych technologii w medycynie.

Prowadzi szeroką działalność charytatywną, jest Prezesem Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, która obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne, wykluczone, osierocone oraz dzieci przebywające w hospicjach. Pod stałą opieką Fundacji znajduje się ponad 170 dzieci z ośrodków rewalidacyjno ? wychowawczych Województwa Pomorskiego, z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku oraz Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. W roku 2016 do grona podopiecznych Fundacji dołączyły Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku. Fundacja prowadzi też stalą opiekę nad trzema rodzinami o polskich korzeniach, wojennych repatriantów z Zachodniej Ukrainy.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym: Kobieta Sukcesu 2014 w Województwie Pomorskim; Kobieta Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim; Pomorski Pracodawca 2014 roku z tytułem Priums Inter Pares w kategorii małych przedsiębiorstw, Nagroda Manhattan Business – Leader of Dental Implant Solutions, Tytuł Stomatolog Roku oraz Przychodnia Stomatologiczna Roku w Konkursie Hipokrates Pomorza 2016, Godło Placówka Stomatologiczna Roku 2016, Nagroda Wyróżnienia w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Nagroda Wyróżnienia w XXII Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, Przedsiębiorstwo Fair Play 2016, Złoty Laur w XX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Wyróżnienie w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2016.

Dr n.med. Ewa Chomik
Specjalista Protetyki Stomatologicznej
Klinika Vivadental

Dr n.med. Ewa Chomik
Dr n.med. Ewa Chomik

Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z macierzystą Uczelnią aktywnie związana do dnia dzisiejszego jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej, gdzie rozwija swój talent pod okiem jednego z największych autorytetów polskiej stomatologii, Pana Profesora Zdzisława Bereznowskiego. Praca akademicka zaowocowała uzyskaniem w 2012 roku tytułu doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy dotyczącej zębopochodnych komórek macierzystych i do dziś dnia pozostaje najmłodszym doktorem nauk medycznych w historii Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej GUMed. Nieustająco, oprócz działalności naukowej, rozwija wszechstronnie swój warsztat kliniczny, zbliżając się do końca szkolenia specjalizacyjnego z zakresu protetyki stomatologicznej. Połączenie działalności naukowej z pracą kliniczną zaowocowało licznymi publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych, dotyczącymi zastosowania komórek macierzystych do regeneracji tkanek zęba oraz publikacjami z zakresu protetyki, implantoprotetyki oraz stomatologii estetycznej. Tę unikalną wiedzę i wyjatkowe zainteresowania chce rozwijać biorąc aktywny udział w projektach naukowo ? badawczych realizowanych przez Instytut Vivadental, w związku z planowanym włączeniem komórek macierzystych do procesów leczenia Pacjentów i inauguracji w Klinice Vivadental zupełnie nowej ery w światowej stomatologii.

Jest współautorką prac klinicznych prezentowanych podczas kongresu European Academy for Osseointegration 2014 (EAO 2014) w Rzymie oraz w Sztokholmie (EAO 2015). Jako członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nią spotkaniach szkoleniowych, ucząc się od największych współczesnych sław protetyki oraz stomatologii estetycznej: dr Johna Koisa (USA), dr Christiana Coachmana (Brazylia), a także Milosa Miladinova (Rumunia). Swoje zainteresowania kieruje w stronę nowoczesnych technik odbudowy braków zębowych na implantach, ze szczególnym uwzględnieniem estetycznych wymagań pacjentów.

Jest lekarzem z powołania, dla którego wrażliwość na ludzkie potrzeby, to nie tylko uosobienie własnej duszy, ale także istotny element budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania swoich Pacjentów. To sprawia, że w sposób absolutnie wyjątkowy i w mistrzowskim stylu, potrafi wydobyć piękno odtworzonego uzębienia uzyskując przy tym pełne zespolenie z naturą. Osiąga fascynujące rezultaty, które zachwycają Pacjentów i budzą podziw innych lekarzy. Stanowią one najlepsze potwierdzenie kunsztu zawodowego i niezwykłej percepcji piękna, misternego warsztatu pracy i błyskotliwości.

Dr hab.n.med. Tomasz Jastrzębski Prof. GUMed
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej

Dr hab.n.med. Tomasz Jastrzębski
Dr hab.n.med. Tomasz Jastrzębski

Dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski urodził się w roku 1964 w Gdańsku. W 1983 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Od II roku studiów związał się z Kliniką Chirurgii Onkologicznej, w której, po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny w 1989 roku, pracuje do dnia dzisiejszego.

Staże podyplomowe odbył w klinikach chirurgicznych i gastroenterologicznych Akademii Medycznej w Gdańsku, zaś wiedzę praktyczną poszerzał m.in. w trakcie zagranicznych staży w Clinica Chirurgica Generale w Florencji w latach 1994 i 1996 oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie w 1998 roku. W roku 2007 uzyskał stopień dr hab. med., a w 2015 – tytuł profesora nadzwyczajnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat konkursu Forbes: Profesjonaliści 2014.

Zainteresowania zawodowe związane są z diagnostyką i chirurgicznym leczeniem nowotworów. Jako pierwszy w Polsce wykonał zabieg biopsji węzła wartowniczego w czerniaku, oraz węzła wartowniczego w raku piersi metodą barwnikową. Od 1999 roku zajmuje się leczeniem trudnych przypadków onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej.

Wprowadził jako pierwszy w Polsce metodę leczenia przerzutów do otrzewnej – HIPEC: dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii. Zajmuje się także diagnostyką chorób nowotworowych oraz profilaktyką zachorowań na choroby nowotworowe, realizując autorski program badań profilaktycznych. Realizując te projekty jest zaangażowany w tworzenie i prowadzenie portali informacyjnych dla pacjentów z choroba nowotworową oraz wszystkich osób szukających wiedzy na temat onkologii: www.onkonet.pl i www.terapiaizdrowie.pl

 

Krzysztof Karżewicz
Biznesmen, restaurator, koneser sztuki.

Krzysztof Karżewicz
Krzysztof Karżewicz

Prezes i akcjonariusz firmy Perfect Niezależne Doradztwo Finansowe SA , która od ponad 20 lat pomaga Klientom i Partnerom Biznesowym w kompleksowym doradztwie ubezpieczeniowo – finansowym. Absolwent UG, Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, Akademii Biznesu Ernst& Young, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu. Prywatnie pasjonuje się sztuką, literaturą, podróżami, aktywnie uprawia golf, tenis ziemny i narciarstwo. Autoryzowany Przedstawiciel Timeless Gallery, światowej galerii sztuki o polskich korzeniach. Właściciel Restauracji Otwarta.

 

 

 

Prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska

 

Dr n.med. Olivia Komorowska
Specjalista Dermatologii i Wenerologii
Clinica Dermatologica

Dr n.med. Olivia Komorowska
Dr n.med. Olivia Komorowska

jest doktorem nauk medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  specjalistą w zakresie dermatologii oraz wenerologii. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 2008 roku, a już rok później rozpoczęła specjalizację z dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Po studiach została wykładowcą Akademii Medycznej, a osiągnięcia naukowe niewątpliwie pomagają jej również w pogłębianiu doświadczenia klinicznego. Jako członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego publikuje w fachowej literaturze medycznej. Bierze także czynny udział w sympozjach oraz międzynarodowych konferencjach, wygłaszając na nich odczyty i referaty.

Specjalizuje się w dermatologii klinicznej, zabiegowej i estetycznej. Dzięki stałemu kontaktowi z najnowszymi osiągnięciami medycyny, może dobierać i stosować nowoczesne leki i metody terapeutyczne, co pozwala na szybkie wyleczenie, ograniczenie powikłań oraz powrót do pełnej sprawności bez niepotrzebnie długiej rekonwalescencji. Olivię Komorowską cechuje holistyczne podejście do pacjenta, dzięki czemu diagnozy nie ogranicza wyłącznie do wyodrębnionej choroby dermatologicznej. Odpowiednie kompetencje oraz indywidualne traktowanie każdego chorego sprawia, że dr Olivia Komorowska coraz częściej jest typowana przez lekarzy z całej Polski do leczenia pacjentów z najtrudniejszymi przypadkami chorób z zakresu dermatologii i wenerologii.

Stale uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach. Odbyła kursy z zakresu dermatologii klinicznej, m.in.: ?Atopowe Zapalenie Skóry ? rozpoznawanie i leczenie?, ?Grzybice skóry i błon śluzowych?, ?Trądzik pospolity ? fakty i mity?, ?Choroby skóry i skórne manifestacje chorób układowych?. Regularnie zdobywa nagrody i wyróżnienia. Otrzymała stypendium Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego na udział w szkoleniach dla młodych naukowców w Bułgarii w ramach CEEDVA School. Za wybitne zaangażowanie w tworzenie rejestru chorych na łuszczycę POLBIO, Dr Olivia Komorowska uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Osiągnięcia naukowe zostały uwieńczone zespołową nagroda naukową przyznana przez Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania nad rzadkimi schorzeniami dermatologicznymi. Regularnie publikuje w czasopismach dermatologicznych w języku polskim i angielskim.

 

Jolanta Leśniewska
Dyrektor Fundacji

Fundacja dla Dzieci Vivadental

Jolanta Leśniewska
Jolanta Leśniewska

z wykształcenia pedagog, ukończyła studia magisterskie w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe: prowadzenie własnej działalności gospodarczej, praca w korporacji, w administracji rządowej, a od 2006 roku w sektorze pozarządowym.  Ostatni, ponad 10 letni okres pracy, przyniósł najwięcej wyzwań i zadowolenia. Udział w kreacji i organizacji kampanii społecznych, akcji charytatywnych, projektów edukacyjnych, budowanie kultury filantropii ? to podstawowe obszary działań i odpowiedzialności.  Satysfakcja z tego, że dzięki pracy można przyczynić się do poprawy sytuacji konkretnej osoby niesamodzielnej, chorej, samotnej jest ogromna. Swoje doświadczenie przekazuje i rozwija w Fundacji dla Dzieci Vivadental, w relacjach opartych o CSR, akcjach charytatywnych i programach edukacyjnych. Wywołanie uśmiechu na twarzy dorosłej osoby czy dziecka, znajdujących się w trudnym momencie życia, to najpiękniejsza nagroda. Wolny czas poświęca przede wszystkim rodzinie i przyjaciołom. Kibic sportowy, ogrodnik-amator, miłośniczka książki, filmu, muzyki i sztuki kulinarnej-również w autorskim wykonaniu.

 

 

 

 

Tomasz Bocian
Gerda Broker

Tomasz Bocian

Od przeszło 15 lat związany z rynkiem finansowym; pomysłodawca innowacyjnych produktów i procesów sprzedażowych, wdrażanych w segmencie bankowym. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Raiffeisen Bank Polska, Deutsche Bank, czy Open Finance S.A.

Aktualnie, w Gerda Broker, zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Nieruchomości. Odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój segmentu sprzedaży nieruchomości  inwestycyjnych. Trendsetter systemu condo, który definiowany jest przez niego jako alternatywny ? dla lokat, funduszy i giełdy ? sposób inwestowania na rynku nieruchomości. Zwolennik kierunku myślenia Petera F. Druckera, przekonany, że rozwój przedsiębiorczości opiera się o dwa zasadnicze filary: innowacje i marketing. W koordynowanych przez siebie projektach zawsze stosuje metodę ?Design Thinking? ? tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb klientów, dzięki czemu konsekwentnie eliminuje wszelkie problemy już na etapie koncepcyjnym i z powodzeniem zdobywa zaufanie Inwestorów.

W każdej wolnej chwili zamienia garnitur na ubrania trekking’owe i ucieka w góry, skąd przywozi mnóstwo pomysłów i rozwiązań dla rzeczy definiowanych jako ?niemożliwe do zrealizowania?. Prywatnie odkrywa świat i muzykę alternatywną, jest wielkim pasjonatem snowboard’u. Entuzjasta rzeczy niesamowitych i skomplikowanych, choć uważa, że  jedne i drugie są dopiero przed nim.

 

Karolina Łukaszewska
Porsche Centrum Sopot
Auto Lellek Group 

Karolina Łukaszewska. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Marketing Manager Porsche Centrum Sopot. Z motoryzacją związana od 2 lat, wcześniej zajmowała stanowisko managerskie w branży IT. Prywatnie matka 2,5 letniego Nikosia i miłośniczka marki Porsche, nie tylko w godzinach pracy.

 

Beata Szewczyk ? dziennikarka Radia Gdańsk

Z wykształcenia socjolog, z zawodu i pasji, od ponad 24 lat (choć przed mikrofonem już od ponad 30) dziennikarz radiowy.
Pracowała m.in w warszawskim Radiu Kolor, Plus i Eska, w Radiu Zet i dla Tok Fm.
Od 2009 w zespole Radia Gdańsk, gdzie, m.in., prowadzi audycję o podróżach.

Share